Четвъртък, 19 Април 2018 13:10

ПРЕДИСТОРИЯ НА ГОРСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ В СТРАНДЖА

Оценете
(4 гласа)
ИЗЛОЖБА НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ЦАРЕВО

Много пъти, когато се обсъждат перспективите за развитие на туризма в Източна Странджа и по поречието на река Велека дискусията достига до възможностите за възстановяване на железопътната линия Ахтопол-Кости. За съжаление в повечето случаи липсва ясна представа не само за това, което трябва да бъде, но и за това, което вече било. Надяваме се запознаването с експонатите от изложбата на общинския исторически музей Царево и беседите на г-н Тодор Гондов да помогнат за просветление:

Изложбата представя снимков материал, факти за историческите моменти, личности и събития, свързани с проектирането, трасирането, строителството, експлоатацията и ликвидирането на железопътната линия. От въвеждането и в експлоатация през 1949 г. до ликвидирането и през 1956 г., тя изиграва важна роля в обществено-икономиче ския живот в района. Отдавна е заглъхнала локомотивната сирена по линията, забравено е и влакчето натоварено с траверси и дъски с накачулени по тях нередовни пътници. Само трасето и останките от големия мост в с. Кости напомнят за някогашното и величие.

През 1922 г.по предложение на земеделското правителство с министър-председател Александър Стамболийски, Народното събрание приема Закон за отдаване горите във Василиковско и Малкотърновско на концесия. Този закон не е приложен по времето на земеделското правителство. След деветоюнския преврат, който сваля земеделското правителство от власт, а министър-председателят Александър Стамболийски е убит, на власт идват превратаджиите начело с Александър Цанков и Демократическия сговор, който прилага този закон. Правителството на Демократическия сговор начело с Андрей Ляпчев подготвя и провежда търг и дава на концесия горите във Василиковско и Малкотърноско на Англо-българско горско индустриално дружество.

Подписан е договор между държавата в лицето на тогавашния министър на земеделието и държавните имоти от една страна и Англо-българкото горско индустриално дружество от друга. Сключените договори са одобрени със закон от Народното събрание, който е публикуван в ДВ,бр.231 от 14 януари 1927 г. Съгласно подписания договор, концесионерът е задължен да вложи 5 000 000 швейцарски франка в строеж на фабрики, от които едната за добив на 90 тона целулоза на денонощие, и една книжна фабрика.Шест години след изтичането на договора концесионерът е длъжен да вложи още 60 000 000 швейцарски франка за строеж на други индустриални предприятия. Съгласно договора,след изтичане на крайния срок на конце-сията всички построени фабрики, сгради, теснолинейки,пътища и др. преминават в собственост на държавата. От своя страна държавата предоставя на концесионера да експлоатира горите във Василоковско и Малкотърновско за срок от 40 години-от 14 януари 1927 г. до 14 януари 1967 г.

Освен това държавата поема задължение да построи Василиковското приста нище: кейова стена, от която да могат да се товарят едновре-менно два парахода с дължина 60 метра. Пристанището трябва да се построи за две и половина години, като за начален срок се счита 14 януари 1927 г., но всъщност строителството започва на 10 май 1927 г. В този срок пристанището трябва да се построи в такова състояние, че да може нормално да обслужва концесионера. Концесионерът е задължен със свои средства да построи теснолинейна ж.п.линия, която още с пущането си в експлоатация да се превърне в местна железница в тази част на Странджа.

През м. януари 1927 г. започва трасирането на ж.п.линията от две бригади под ръководството на двама инженери. Към 1 февруари с.г. вече са трасирани 28 км. Трасирането започва от Василико-Ахтопол-устието на река Велека-с.Синеморец-по течението на Велека-край с.Бродилово с.Кости-устието на р.Аи дере-западно от с.Стоилово до Витановските гори. Върху реката в стария квартал на гр.Василико се налага да се предвиди строителството на мост, дълъг 280 м.Проектантите променят първоначалния идеен проект и правят завой край реката, за да я преминат с по-малък мост към тогавашната Бродиловска пътека. Оттам продължават проектирането към Ахтопол. Към средата на м.февруари 1927 г. главният концесионер г-н Щил, придружен от 10-12 души инженери посещава с.Кости. Инженерите са от Виена и Будапеща и пристигат в Ахтопол на 2 февруари 1927 г. Проучват трасето от гр.Василико до с.Кости, тъй като този участък се предвижда чрез търг да се даде за строеж на ж.п. линията. От Кости те се връщат да участват в търга. Решено е всички фабрики, предвидени в договора, да се построят в с. Кости.

Към началото на март 1927 г. едната бригада вече напълно завършва трасирането на ж.п.линията от Василико до р.Еленица, Бродиловско землище, а втората от Кости до северозападно от Стоилово. Предвижда се и строеж на теснолинейна ж.п. линия от Василико до каменната кариера, намираща се югозападно от града. В хода на трасирането на теснолинейния ж.п.който трябва да стигне до Витановите гори, Малкотърновско землище, проек тът е изменен. От устието на р. Аи-дере се предвижда да продъл жи по р. Велека, р. Карамлък /Младежка/ и да достигне до м.“Бяла вода“.

През м. август 1927 г. из Василиковско и околностите се заговаря , че концесията е пропаднала.Концесията наистина не е в интерес на държавата и на населението, което може само да стопанисва тези богатства. Под силния натиск и недоволство на горските кооперации и население в Странджа, неизпълнените задължения на концесионера по договора с държавата, и не на последно място започващата световна икономическа криза, на 9 юли 1928 г. в Народното събрание е внесен законопроект за анулиране на договора за горската концесия. Теснолинейката остава само в нереализираните планове на концесионното дружество и се забравя от местното население.

Независимо от създадената обстановка строителството на Василиковското пристанище продължава през следващи те 10 години и се превръща в държавен въпрос,благодарение на което, на 1 август 1937 г то е официално открито от Цар Борис III.

Следва продължение                                     

 Съставил: Тодор ГондовПрочетена 965 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.