Четвъртък, 13 Декември 2018 14:47

Легендата за благотворителния „Хаир бостан”

Оценете
(1 глас)

За греховете и за тяхното изкупление.

 

 Темата за оценката на греховете и за тяхното изкупление заема важно място в културното наследство на селата от югоизточния регион. Възможно е легендата за благотворителния „ хаир бостан” да е донесена и да се е разпространявала заедно със семената на дините. Предполагаме, че освен бостана край пътя за Ямбол от Генерал Инзово, и в землищата на други населени места има крайпътни местности, които са били наричани „Хаир бостан”.

Ще започнем с легендата от Генерал Инзово, защото, както твърди в своите историко-етнографски бележки за Генерал Инзово Господин Г. Султанов, „местността и досега се нарича „Хаир бостан”. В книгата си, освен историята и етнографията на селото, той описва и местности в землището на селото, които са свързани с интересни предания и легенди:

„Г) Хаир бостан. Спред една легенда в селото живял един човек, който през живота си направил много злини и натрупал доста грехове. Насън светият дух го посъветвал да посее бостан в нивата си до Ямболския път и щом узреят дините да дава на всички минувачи. Така щели да му се опростят греховете. Той така и сторил. Когато дините узрели, не пропуснал нито един пътник  на когото да не даде дини за „хаир”. Везнъж минал пътник, който не обърнал внимание на бостанжията и не си взел диня. Тогава бостанжията се ядосал, вдигнал пушката и го убил. По късно станало известно, че този пътник бързал, за да развали годежа между двама младоженци. Без да иска собственикът на бостана извършил една голяма добрина „хаир”. Поради това местността и досега се нарича „Хаир бостан”.

Същата легенда Любен Петков в „Зелени облаци” представя като приказка, която Кера Петкова от село Кости е слушала от баба си от Мокрошево.  Кера била родена по време на „бягането през Балканската. Бягали майка и татко с шестте си деца по долчините на Мокрошево. Като минавали през Малко Търново, кръстил ме поп Тодор на пет-шест дена в църквата „Успение Богородично” на 29 октомври. Татко бил комита със смъртната дружина, баба гледала децата, Днешната баба е телевизорът. Все чувам гласа и:  ...

........

    - Хубавите приказки кой не ги слуша.

    - На грешните помагат, а кой не е грешен – отвръща – Един човек правил много грехове и много се измъчвал от греховете си. Искал да срещне Господ, да му се изповяда. Веднъж срещнал един бял бял дядо.

    - Къде си тръгнал, човече? – попитал го дядото.

    - Тръгнал съм да търся дядо Господ, защото съм много грешен. Имам 99 гряха и докато съм жив, искам да ги изкупя.

     - Добре – рекъл, - Щом искаш ще ги изкупиш. Ще засееш един бостан край пътя. Като мине човек, ще откъснеш диня и ще му я раздадеш за прошка.

Човекът го послушал. Заградил земя край пътя, докарал вода, засял бостан. Минел ли човек, късал най-зрялата диня и от сърце раздавал. Хората приемали в горещината динята и го благославяли. За две-три години изкупил, кажи-речи всичките си грехове, олекнало му. Оставал му само един грях. По пътя се задал човек. Викнал му да спре. Викал, викал. Човекът не спира.

  • Чакай, бе!

Човекът не спрял.

     - Най-хубавата диня, почакай ....

Човекът го чул и пак не спрял.

     - Само един грях ми остана, спри ...

Човекът продължил по пътя си.

Тогава дигнал пушката и го убил.

Седнал на кръстопътя покрусен и се чудел как ще живее и накъде да тръгне. По едно време се задал същият бял бял дядо, дядо Господ.

  • Какво си се замислил, юначе, накъде си тръгнал?

     - За никъде – рекъл, - Остана ми само един грях. Мина тази сутрин един пътник – викнах да му дам диня, не спря, викнах пак, не спря. Стрелях и убих човека.

    - Добре си сторил – утешил го дядо Господ – Този човек, дето не спря при бостана, си бе наумил да раздели двама млади от венчило. Той бе лош човек и ти стори добро, като запази младите.

От тези думи на човека не му олекнало.

- Но как да различаваме грешните от безгрешните? – запитал.

Дядо Господ не му отвърнал. Оставил го да размишлява и отминал.

- Кога си чула тая приказка?

- От баба ми е, не помня.”

  Подобно съдържание има разказаното отТодор Николов Кехаяградев от Малко Търново, под заглавие „34. покаянието на разбойника,І”, което Горо Горов е поместил в „Странджански фолклор”. По-различно е намерението на пътника в този разказ: „Пътникът, който уби, беше голям разбойник и сега беше тръгнал да запали енно цяло село и щяше да изгорят и жени, и дяца, а ти ги спаси.”  

В „Странджански фолклор” на Горо Горов е поместен  още един вариант легенда по същата тема, разказан под заглавие: „35 покаянието на разбойника,ІІ” от Пройко М. Пройков от село Вършило. Отново най-голям грях е да се разделят двама млади преди венчило:

„- На тебе ти се опрощават сичките грехове, дето си сторил досега, защото днеска стори енно голямо добро – уби най-греховния чоляк. Той бързаше да раздели двама млади, още докато не са се венчали!”

При всички варианти на легендата за благотворителния „Хаир бостан” има човек с много грехове, който ги изкупува като засява бостан край пътя и раздава дините на преминаващите пътници. Има и известни различия. В инзовската легенда, разказана от Г. Султанов, съветът как да се изкупят греховете е получен от Светия дух по време на съновидение. Във варианта от Мокрошево, на бабата на Кера Петкова от Кости, търсещият опрощение на греховете достига до Господ, приел образа на бял бял дядо. При вариантите от Малко Търново и Вършило, този съвет е получен от попа по време на  изповед. Във малкотърновския вариант на легендата е посочен и признака за опрощаване на греховете.

Попът му казал:

    - Ще засееш край  пътя една голяма нива с карпузи и като минават хората, ще хми даваш по енна карпуза без пари. А в средата на бостана ще забучиш в земята енна главня, ще я поливаш къта день и ще гледаш – ако пусне млади филизи, греховете ти вече са опростени.”   

 

В три от четирите споменати варианта като най-голям грях се приема опитът да се попречи на двама млади да стигнат до венчило. Затова убийството на  най-греховния човек (този който се опитва да попречи на венилото) може да опрости други грехове и дори да накара главнята да се подмлади и да пусне филизи.

 

Прочетена 101 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.