Събота, 25 Ноември 2017 09:26

За по-добро бъдеще на Планетата и на Хората е нужно Образование за Земята

Оценете
(1 глас)

Без Образование за Земята Антропоценът води към катастрофа!

 Earth Ed: Преосмисляне на образованието в една променяща се планета

Ерик Асадуриан:

Ерик Асадуриан е старши научен сътрудник в института „Уърлдуоч“, директор на проекта на  Earth Ed на Института за устойчиво развитие „Уърлдуоч“ за годишния доклад Състоянието на планетата 2017.

Е. Асадуриан е бил директор и на проекта за годишния доклад на Института Състоянието на планетата 2010 - Преобразяване на културата. От потребителство към устойчивост.

Виж: Възход и падение на потребителските култури

EarthEd : Преосмисляне на образованието в една променяща се планета е Въведение (глава 1) към доклада Състоянието на планетата 2017 - Образование за земята.

Образованието за Земята е съществена част от Мисията на БАЕСТ и „Зелен туризъм”. Затова предлагаме част от началото на това въведение, в което се доказва защо е спешно необходимо Образование за Земята.

На български език и двата доклада (2010 и 2017), както и тези от други години, са издадени на хартиен носител от издателство Книжен тигър.   

Въведението започва с въпрос и отговор: „За какво служи образованието?– Образованието – процесът на улесняване на ученето - е неразделна част от човешките общества още от времената преди да се превърнем в хора. Все пак хората не са единственият вид, който предава познания от един индивид на друг. Шимпанзетата и делфините например учат малките си на специлни техники за търсене на храна и за ловуване, които са известни само на техните общности и стада. Учене е документирано при редица видове, дори при растения и бактерии. Тъй като ученето е съществена част от оцеляването – и увеличава вероятността да останеш жив, – в самата си основа ролята на образованието е да улеснява оцеляването както на индивида, който се учи, така и на социалната група (и вида), от която той е част....  

Образованието подготвя децата за живот в културата, в която са родени, дава им инструменти и познания, от които имат нужда за оцеляване във физическите и социалните реалности, в които те най-вероятно ще прекарат целия си живот.

Така може би е било през цялата човешка история, където културните познания са силно свързани с познанията, необходими за оцеляване и за процъфтяване в непосредствената заобикаляща среда (например как да се определи кои растения и животни са опасни и кои са ядливи; как да се запали огън, да се направят инструменти, дрехи и подслон; и как да се живее съвместно със съседните популации).

Но културите, в които са родени повечето хора, са вариации на потребителски култури – култури, които чрез прахосническото използване на ресурси и подкрепа на неустойчиви равнища на потребление бързо подкопават системите на планетата до точката, при която застрашават самото оцеляване на безброй видове и човешки общности в целия свят.

За да процъфтяват хората в бъдеще, трябва системно да преосмислим образованието, да помогнем на учениците да усвоят познанията, които са най- полезни за оцеляването им на планета, която преживява бързи екологични промени. Трябва да им осигурим средствата и стратегиите, от които се нуждаят, за да поставят под съмнение сегашната социокултурна реалност и да станат силни лидери, които ще помогнат да бъдем извадени от ръба на екоцида и насочени към устойчиво бъдеще.

Но дори това не е достатъчно. Като имаме предвид колко вреди вече е причинила човешката цивилизация на Земята, учениците трябва също така да учат как да се подготвят и приспособят към екологичните промени, които вече са част от тяхното бъдеще – и да правят това по начини, които да възстановят земните системи и в същото време да опазват собственото им човечество.

Състоянието на планетата 2017 обяснява как трябва да се развива образованието – особено официалното образование, – за да подготви учениците за живот на една променяща се планета.

В този нов контекст – „Образование за Земята“ или „EarthEd“, някои приоритети няма да се променят много: основна грамотност, числена грамотност, многоезичие. Тези умения ще продължават да бъдат толкова важни в бъдеще, колкото са и днес.

Но трябва да се появят и много нови образователни приоритети – екологична грамотност, морално образование, системно мислене и критично мислене – да споменем само някои. Без тези и други ключови умения днешните младежи ще бъдат зле подготвени за двойните промени, пред които са изправени при изграждането на устойчиво общество и приспособяването към променяща се планета. Нашата променяща се планета.

През последните няколкостотин години, когато хората започват да използват въглища, нефт и природен газ, за да създават топлина, пара, електричество, течни горива и нови материали, ние дадохме старт на климатична промяна, каквато не е имало никога преди това в човешката история.

Днес температурите вече са по-високи, отколкото през последните единадесет хиляди години от съществуването на цивилизацията.

Освен това осъществихме огромно нарастване на човешката популация благодарение на открития, простиращи се от микробната теория до научните открития, стоящи зад Зелената революция.

С въплъщаването на ранните изобретения в сложни промишлени икономически системи, основани предимно на изкопаеми горива, влиянието на човечеството върху планетата нараства експоненциално – до точката, при която повечето от екосистемните услуги на Земята сега са увредени или се използват неустойчиво.

Още по-лошо – ние създадохме поредици от положителни обратни връзки, които ускоряват вредите още повече. Те включват 579-те милиона долара годишни разходи в света за насърчаване на все по-нарастващото използване на потребителски стоки – от бързо хранене, безалкохолни напитки и кафе до коли, компютри и смартфони. Удивителното е, че на много от тези стоки вече не се гледа като на лукс, а като на необходимост и право – индикатор на равнището на напредък, – независимо че ограничените планетарни ресурси не позволяват всички индийци и китайци, да не говорим за цялата човешка популация, да живеят като американци или дори като европейци.

В процеса на нормализация на потребителската икономика – и разпространявайки я активно сред хората по света (в това число сред 220 млн. китайци през изминалите 15 години) – ние се оказахме в една плашеща поредица от екологични промени, чието трагично влияние днес едва започва да се проявява.

Нека да погледнем измененията на климата. В миналото, когато Земята излиза от епизодичните ледникови епохи, температурите са нараствали с 5 градуса по Целзий за периоди, обхващащи около пет хиляди години. Сега моделите прогнозират, че температурите ще нараснат с 2 до 6 градуса през следващия век и ще продължават да растат още. Това означава повишаване на морското равнище с много метри, бързо увеличаване на киселинността на световните океани и решителни промени в схемите на валежите, което на свой ред ще причинява засушавания, бедствия и глад – всичко това в рамките на много кратко време (от гледна точка на човешката история, да не говорим за геоложката перспектива). По всяка вероятност това ще бъде катастрофално за човешката цивилизация каквато я познаваме днес.

6 А климатичните промени не са единствената тревожна промяна, която се задава. Ние пресичаме също така и няколко други планетарни граници: нарушаване на фосфорните и азотните цикли, намаляване на биоразнообразието и разпръскване на огромни количества химикали във въздуха, почвата и водите до степен,че сме предизвикали появата на нова, доминирана от човека геоложка епоха – антропоцена.

В същото време човешкото семейство се увеличава с 83 млн. души всяка година. Според сегашните прогнози – като се има предвид, че екологичните катастрофи не забавят този растеж –към  2050 г. световното население ще достигне 9,7 милиарда. Разбира се, бизнесът и маркетолозите ще продължават да работят сериозно, за да продават на това растящо население още повече стоки, което ще окаже още по-голям натиск върху претоварените земни системи.

Стигнали сме до точката, при която климатолозите сега се питат дали цивилизацията – дали собствените им деца и внуци – наистина ще оцелее. „Ясно е, че икономическата система ни води към неустойчиво бъдеще и на хората от поколението на дъщеря ми ще им е трудно да оцеляват – казва Уил Стивън, директор на Института по климатични промени при Австралийския национален университет. – Историята ни показва, че цивилизациите се развиват, достигат до основните си  ценности и след това се сгромолясват, тъй като не се променят.

Ето къде се намираме днес.“

Определящият стремеж на човечеството днес е как ще можем да осигурим пълноценен живот на 8-10 милиарда души, дори след като планетарните системи западат бързо. Това не може да бъде потребителски живот, казано на екологичен език, а достоен живот, който предлага достъп до жизнено важни услуги като здравеопазване и образование, възможности за изкарване на прехрана и основни свободи.

За съжаление малцина днес разбират спешността и величината на този стремеж – някои дори го отричат – и малцина напълно разбират промените, които са необходими, за да постигнем успех. Много по-малко са тези, които имат уменията, необходими за извършване на преход или поне за оцеляване сред екологичните промени, ако стремежът към устойчиво бъдеще се провали.

За да се промени всичко това, е крайно необходимо образование. Образователна реформа от планетарен мащаб.

За съжаление образованието днес като че ли пренебрегва огромните промени, които се задават, и не прави много за подготовката за забавяне на тези промени или за справянето с тях. Още по-лошо, мнозина биха казали, че училищата често пъти са предназначени „да възпитават децата да бъдат работници и потребители“, което само изостря съществуващите проблеми. Това е малко изненадващо, като се има предвид, че потребителството е преобладаващият културен контекст, в който сега се развиват повечето ученици. Социализирането им в тази реалност може да бъде „естествена“ роля на образованието, въпреки че в дългосрочен план това е недостатъчно.”

Сега човечеството е достигнало до граница, до ръба на пропастта, зад която хората трябва спешно да се променят. Да се промени системата на морала, на ценностите, начина на мислене и действие. Нужна е нова култура и нов начин на живот.

Виж: Има ли система „Учител”, която да спаси човечеството?

 

Прочетена 438 пъти Последно променена в Понеделник, 27 Ноември 2017 09:38

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.