Сряда, 01 Ноември 2017 09:18

Нужно е ново разбиране за използването на океаните и моретата!

Оценете
(1 глас)

31 октомври 2017 г. – Международен ден на Черно море

 

M E L TE M I

Колко често престъпваме екологичните граници

Проектът МЕЛТЕМИ на Черноморска мрежа на НПО и партньори търси транснационални решения на проблема с морските отпадъци *

Нужно е ново разбиране за използването на океаните и моретата на цялата планета

Две десетилетия след началото на организираните усилия за възстановяване и опазване на Черно море, 31 октомври отново е повод за равносметка и поглед към бъдещето на този уникален воден басейн,  на обществото и региона. Международният ден на Черно море традиционно насочва вниманието на всички заинтересувани страни към проблемите на морето и политиката за неговото опазване и възстановяване. Продължават усилията за попълване на информацията за морската околна среда, а регионалната политика  бележи развитие с приложението на Рамковата директива за морска стратегия  на ЕС, в изпълнение на която в края на миналата година беше приета Морската стратегия за опазване на околната среда в морските води на Република България за периода 2016 – 2021 г.  Тя предвижда програма от мерки за постигане на добро екологично състояние  по редица дескриптори на морската среда, свързани с проблемите на басейново ниво. Един от тях е натрупването на твърди отпадъци в морето и по крайбрежието, важен проблем за всички океани и морета с трансгранични измерения.  

Неотдавна Черноморска мрежа на неправителствените организации в партньорство с институции от четири държави започна осъществяването на проект „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“.

Морските отпадъци са сложен трансграничен екологичен проблем, обект на все по-голяма загриженост в световен мащаб. Днес вече е ясно, че трябва спешно да бъдат разработени и приведени в действие ефективни политики и мерки за намаляване на отпадъците на местно и национално, а също така на регионално и суб-регионално ниво при активно транснационално сътрудничество.

Общата цел на проекта МЕЛТЕМИ, наред с оценката на морските отпадъци по брега и в морето,  е активното ангажиране на обществото и негови ключови представители чрез информиране, обучение и обмен в рамките на научните изследвания и прилагането на политики за намаляване на отпадъците. Подходът предвижда създаването на транснационални мрежи за сътрудничество и обмен на най-добри практики и управленски инструменти между България, Гърция, Кипър и Албания. Ще бъдат разгледани и оценени най-добрите световни образци, които ще се адаптират към нуждите на участващите страни.

По проекта МЕЛТЕМИ ще бъде извършена базисна оценка на морските отпадъци в конкретни крайбрежни зони. Освен това ще бъде направен преглед на съществуващата национална правна и политическа рамка за регулиране на отпадъците и опазването на околната среда от морските отпадъци. Предвижда се още изготвянето на предложения за усъвършенстването и доразвиването й на базата на съществуващи политики, управленски решения и най-добри практики на местно, национално и международно ниво.  В допълнение ще бъде ангажирана обществеността, ще се повиши нейната осведоменост и ще бъде стимулирано екологичното образование и развитието на морската грамотност и знания по въпросите на твърдите отпадъци в морската среда. Планирани са съвместни дейности с вземащите решения, които ще разработят заедно предложения за национални и транснационални планове за действие за намаляване на морските отпадъци.   

Ще бъдат предложени специфични непазарни мерки за морските отпадъци, а тяхното приложение ще улесни в перспектива прилагането на концепцията за кръговата икономика и ресурсно-ефективната „зелена“ икономика  в политиката на четирите държави. Проектът е с продължителност 2 години, в него участват осем партньори и общата му стойност е около 1 млн. 230 хиляди евро.  Новост в проекта е включването на местни власти и местни общности, които съвместно с вземащите решения политици ще обсъждат и приемат решения за подходящи практики и подходи за развитието на местния капацитет и разработването на национални планове за действие във всяка държава, както и на предложение за интегриран и съгласуван транснационален план за действие за морските отпадъци.

Проектът и работата по сериозния проблем на който е посветен напомня за пореден път, че използването на моретата и океаните на планетата има определени екологични граници, които не трябва да бъдат престъпвани, за да бъде запазен потенциалът им за сегашните и бъдещите поколения. Амбициозните политики за „син“ растеж трябва по необходимост да бъдат съобразени с целите на екологичната политика поддържаща чистотата, екологичното здраве и продуктивността на морета и океани.  За нейния успех е нужно ново мислене и нов подход към морското богатство на планетата, което поддържа климата и живота на нея, но използването му трябва да бъде подложено на преоценка и ангажимент към неговото бъдеще.

Проектът е съфинансиран от ЕС и националните фондове на държавите участнички.Прочетена 506 пъти Последно променена в Вторник, 07 Ноември 2017 09:25

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.