31 октомври 2017 г. – Международен ден на Черно море M E L TE M I Колко често престъпваме екологичните граници Проектът МЕЛТЕМИ на Черноморска мрежа на НПО и партньори…
Цялата територия на община Малко Търново (3/5) от Парк „Странджа”) е включена в представителната биосферна общност на ЮНЕСКО, работеща за устойчивото местно развитие, като биосферен резерват„Узунбуджак“ ЮНЕСКО одобри обявяването на…
Благодарствено писмо от инж. Димо Димов Получихме информация, че инж. Стефан Златаров е подписал договора си за директор на Дирекцията на Природен парк „Странджа, след като е спечелил обявения конкурса …
Как бе отбелязан националния празник в Сан Стефано? За датата и за историята на празника На този ден (19 февруари – 3 март) през 1878 година в Сан Стефано е…
Етнографския музей показва в изложба „Най-шумният символ в човешкия бит и култура” На 2 февруари в годината на Огнения петел и по повод Петльовден (по стар стил) РИМ – Бургас…
Докладът, представен пред Световния икономически форум за глобалните рискове през 2017 г., изготвен от 750 експерти, поставя на първо място заплахите, свързани с промените в глобалната околна среда. За Форума.…
На 28.10.2016 г от 14:00 часа, в Лекционната зала на Народно Читалище „Просвета 1914“- гр. Малко Търново, Община Малко Търново и Агро клъстер „Устойчиво развитие на Странджа"организираха кръгла маса „Странджа.…
Парк „Странджа” възстанови детския пленер „Странджанска дъга – ЗУНКА” В Царево беше открит детския пленер, който е наречен на странджанската дъга, на местно наречие е ЗУНКА. След 8-годишно прекъсване ДПП…
В деня преди откриването на Новата учебна 2016 – 2017 година с голямо удоволствие предлагаме следната информация, получена от Дирекцията на Природен парк „Странджа” Над 50 000 учебни помагала раздаде…