Вторник, 28 Януари 2014 09:28

Рут Бенедикт за синергията

По различни поводи от БАЕСТ и в материали помествани в „Зелен туризъм”е посочвано, че в основата на съвременната научна картина на света има две основни парадигми: за еволюцията и за…
Сряда, 25 Септември 2013 14:00

Единство на тройната устойчивост

Времето на всеобщото безотговорно отношение към природата е минало, удари часът за световно икономическо преустройство, способно да открие нова ера в историята на човечеството, настояваше още преди четвърт век Гру…
гл. ас. д-р Соня СТЕФАНОВА В зората на своята история човекът издигнал няколко необикновени за своето време постройки и високомерно ги нарекъл “Седемте чудеса на света”. Ни повече, ни по-малко,…
Сряда, 25 Септември 2013 12:36

Инвестиционната стратегия на БАЕСТ

БАЕСТ и БРТК провеждат семинара за инвестиционната политика през първата половина на месец юни, за да напомнят за значението на две важни събития, свързани с темата за устойчивото развитие. Да…
Сряда, 25 Септември 2013 12:31

Поглед към бъдещето

„Зелен туризъм” има намерение да представи различни мнения, впечатления, оценки, предложения за проведената среща на 20 юли край Малко Търново. Предлагаме да приемате всичко, свързано със Задругата за спокойно хранене…