Четвъртък, 31 Юли 2014 09:41

Токвил: Самоорганизацията и демокрацията в Америка

Оценете
(4 гласа)

Основна задача на БАЕСТ е да работи за разнообразяване и усъвършенстване на формите на самоорганизация на хората, за създаване на дееспособни местни общности, способни да поемат главната отговорност за бъдещето на селищата и общините, на областите и на югоизточния регион на България. Мисията на БАЕСТ е да инвестира социален капитал, като помага на хората от селата да формулират общи цели и да се организират за тяхното осъществяване. За да помогнем за разширяване на кръгозора на заинтересованите ще търсим идеи, добри практики от близо и далеч във времето и пространството.

„Зелен туризъм” представя накратко основните изводи, които е направил, преди около 180 години Алексис де Токвил, както ги е изложил  в глава 5 от част втора, на книга втора на произведението му„Демокрацията в Америка”. Ако внимателно ги прочетем ще се убедим колко актуални са и в наши дни.

„ Ясно е че, доколкото всеки гражданин става сам по себе си по малко могъщ и по-малко способен самостоятелно да запази своята свобода, опасността от тирания с настъпване на равенството се увеличава, ако гражданите не намерят някакъв начин да се сплотяват за защита на своята свобода...

Американците от най-различни възрасти, положения, и склонности непрестанно се обединяват в различни съюзи. Това не са само обединения с търговски или производствен характер, в които те без изключение участват, но и хиляди други разновидности: религиозно-нравствени общества, обединения сериозни и забавни,общодостъпни и затворени, многолюдни и само от няколко човека. Американците се обединяват в комитети за това: да организират празненство, да основат училище, да построят хотел, столова, постройка за църква, да разпространят книги, да изпратят мисионери на другия край на света...

В Америка се срещнах с такива асоциации, за възможността на които да съществуват, признавам си, аз не съм имал и най-малка представа, и аз често се възхищавах на тази безкрайна изобретателност, с която жителите на Съединените щати умеят да внушат обща цел на голям брой хора, да получат от тях подръжка и готовност доброволно да се отива към нея....

По такъв начин, най-демократична страна в света се явява тази страна, където в наши дни хората са достигнали най-високо съвършенство в изкуството обединени да постигат цели, отговарящи на техните общи желания, и по-често от другите да прилагат този нов метод на колективно действие. Случайна ли етази зависимост или между асоциациите и равенството действително съществува непременна взаимовръзка...

Ако хората, живеещи в демократични страни, нямат права или готовност да се обединяват за политически цели, тяхната независимост би се подложила на изключително голяма опасност, но те още дълго време биха могли да запазят своите богатства и знания, ако те не са придобили навици да се обединяват в повседневния живот, под заплаха ще бъде самата цивилизация. Народ, при който отделната личност губи възможност самостоятелно да прави големи дела, без да е придобита способност тези дела да се водят заедно, скоро ще се върне към варварството.

За съжаление, самото обществено устройство, предизвикващо от демократичните народи, от една страна толкова настоятелна потребност от създаване на обединения и асоциации, от друга – обуславя такова положение, че създаването на тези обединение става по-трудно, от колкото при другите народи.

Когато няколко аристократи изразят желание да създадат някаква общност, това за тях не представлява никаква сложност. Доколкото всеки от тях има солидна тежест в обществото, числото на това влиятелно обществено обединение може да не бъде голямо, и тъй като не са много лесно могат да се запознаят, да се научат да се разбират един друг и да определят ясни правила.

В демократичните страни няма толкова благоприятни условия; тук винаги обединението, за да има някаква сила, трябва да наброява много голямо число участници....

Вдемократичните страни умението да се създават обединения е първооснова на обществения живот; прогресът във всички останали негови страни зависи от прогреса в тази област.

Сред законите, управляващи човешкото общество, има един, абсолютнонеотменен и точен. За това хората да могат да остават или да стават цивилизовани е необходимо тяхното умение да се обединяват в съюзи да се развива и усъвършенства със същата бързина, с която сред тях се установява равенство на условията за съществуване.”

 

Все още много българи не са разбрали, че неумението на хората да се самоорганизират и да избират са сред най-важните фактори за очевидното изоставане на България в световното съревнование. За да излезем от капана на бедността като общност трябва да се научим да се разбираме и да се избираме, за да можем да се организираме.

Прочетена 920 пъти Последно променена в Вторник, 28 Февруари 2017 11:24

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.