От информации по мрежата и от контакти с партньори става ясно, че бързо расте броя на проектите за създаване на клъстери (или кластери) за устойчиво развитие на селските райони. В…
Четвъртък, 08 Септември 2016 10:46

Има ли мистичен път за изход от кризата?

Жиртуева Н. С. : Философия на самоусъвършенстването на човека и обществото „Насочването към световния религиозен опит в съвременния етап от развитието на цивилизацията е свързано с духовната криза на обществото…
Парк „Странджа” предлага за осиновяване пътеки, заслони и чешми Писмото от името на ДПП „Странджа”: Park Strandja tarsi osinoviteli, изпратено от Йоана Гюрова, потвърждава актуалността на темата „Селищното землище като…
Тодор Иванов Живков за пространството като култура. Приемаме, че възпоменанието на тези, които вече не са сред нас е важно за бъдещето на тези които ще дойдат след нас. Проф.…
Ще помогне ли Разумът на Хората да открият и да се съобразяват с Логиката на Природата? Екипът на „ЗТ” защитава определинието „зелен” в заглавието си, чрез представяне на идеи, становища…
Икономиката привлича хората към мегаполисите, които вече са пренаселини. Селските райони вече са обезлюдени. Землищата на повечето села опустяват и подивяват. Без подкрепа от наследниците опитоменото и култивираното от предшествениците…
Жак Атали, Речник на 21 век: Земя - Домакиня на живота, заплашена от своя гост. Бедствията трябва да принудят хората да се променят, за да се утвърди ново общество с…
Четвъртък, 30 Октомври 2014 11:15

Сините океани на алтернативния туризъм

След няколко месеца ще се навършат двадесет години от Учредителното събрание на БАЕСТ. Историята за създаване на сини океани за алтернативен туризъм не е започнала на 09.06.1995 г. Много преди…
Основна задача на БАЕСТ е да работи за разнообразяване и усъвършенстване на формите на самоорганизация на хората, за създаване на дееспособни местни общности, способни да поемат главната отговорност за бъдещето…