Като включваме в дискусията и материали, писани преди много години, приемаме че предварително е нужно да се представим и бележката на редакцията, която съпровожда статията: „Тая статия е посветена на…