Вълчан Копански Предлагам на „Зелен туризъм” своето мнение по следните 4 изречения от Програмата за развитие на селските райони на Република България - 2014-2020 (ПРСР 2014-2020). „Селските територии имат голям…
„В своята органическа общност и с отделните части които я съставляват, гората, при предаването и от поколение на поколение е подложена на законите на тая общност. Тя е мост между…
По повод на събитията, свързани с откритите огнища на чума в Странджа, отново представяме позицията на БАЕСТ, изразена в предишни публикации Публикувано на 17.07.2014 г. Хосе Ортега-И-Гасет: „ Човек, благодарение…
Дени дьо Ружмон: „...тази дейност включва – самоуправление на различни нива, отговорности спрямо другия и стремеж към лично развитие в една възстановена общност. Това е целта. Ще я постигнем ли?…
Общото събрание на Бургаската асоциация за екологичен и селски туризъм, проведено на 14.11.2013 г., оцени като тревожни тенденциите в развитието на Странджа и Сакар. Територията край границата често привлича внимание…
 Сред икономистите, Мансър Олсън е известен, че търси отговор на въпроса: защо колкото са повече недоволните, толкова е по-слаба съпротивата. Според него причината е, че когато заинтересованите са повече, дори…
Специализацията започва точно тогава, когато под цивилизован човек се разбира „енциклопедистът”. Деветнадесети век започва да следва своята съдба под управлението на хора, чийто живот имаше енциклопедичен хорактер, въпреки че резултатите…
Петък, 07 Февруари 2014 12:52

За натурата и културата

Изпълнявайте наредбите Ми, пазете и изпълнявайте законите ми, и спокойно ще живеете на земята; и земята ще дава плода си, и ще ядете до насита и спокойно ще живеете на…
Понеделник, 27 Януари 2014 10:56

Нужна ли е Манастирска задруга?

Малък и Голям Манастир са разположени от хилядолетия едно до друго, но от дълги години на картата за административното устройство на страната попадат в различни общини. Някога манастирите, които са…