Проф. ВЕСКА КОЖУХАРОВА-ЖИВКОВА за ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕФИЦИТИ В БЪЛГАРСКОТО СЕЛО В близките дни ще се изпълнят две години от смъртта на проф. Веска Кожухарова – Живкова. Заедно с покойните професори Захари…
За да достигнем до верния отговор ще потърсим мнението и на трима автори, вещи експерти по темата. Естествено е да започнем с наследството от Димитър Маринов: Веществена култура в народното…
Културно-благотворителни дружби „Странджански край” в Бургас, Варна и София. Ще припомним, че още в началото на 2014 г. подкрепихме и представихме в „Зелен туризъм” предложението на Стилян Палихорски от Окът…
Наследството на Фидел Кастро „Една революция в съзнанието би трябвало да включва признанието, отхвърляно от богатите държави, че СО2 емисиите са пряко свързани с материалното потребление. Куба представлява една алтернатива,…
Възможно ли е, чрез разумно планиране и управление на дейностите в пространството на Странджа и Сакар, да се постигне синергиен ефект, който да изведе територията и хората сред първите на…
Н. Пр. г-н Такаши Коидзуми: Струва ми се, че японците биха били много радостни дори само от възможността да получат домашно приготвено кисело мляко. За да отговорим на въпроса, поставен…
Д-р Росен Малчев: ПРАВОСЛАВНОТО МАНАСТИРСКО КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО И ФОЛКЛОРЪТ Задълбоченото осмислянето на темата „Селското землище като пространство за развитие на културата” е важна предпоставка за успешно развитие на екологичен и…
Другото лице на урбанизацията: обезлюдяване, опустиняване, опожаряване. Снимката, която предлагаме като илюстрация, не е от Ирак или Сирия, а остатъци от стопански сгради, построени през 60 – 70 –те години…
Драгомир Петров за иманярския фолклор като слабост, любов и път към самопознанието. В биографията на автора на „Превъплъщенията на вълка-пазител”, в интернет е посочено, че Д. Петров е бил: редактор…