Четвъртък, 30 Ноември 2017 11:19

Дъщеря или племенница на цар Симеон І е Равноапостолната княгиня Олга Киевска?

Оценете
(1 глас)

Прекраса, Елена она же Ольга – болгарская царевна и Великая княгиня Киевская.

„Несомненно, византизм – это главное русло, мейнстрим в сегодняшнем российском традиционализме.” –Злоключения традиции, или Почему нужно защищать традицию от традиционалистов, Автор Хоружий С.С.  Вопросы философии. 2017. № 9.

Ще припомним текстове от предишни публикации в „З.Т.”  и една важна оценка за приноса на българите към славянската общност. Оценка в едно изречение от А. Фол, цитирано вече  „В голямата нива на българската духовност”:

 „Ако някой чете книгата („Превъплъщенията на ВЪЛКА-ПАЗИТЕЛ”-З.Т.) по този начин, много е вероятно да се сети, че българската духовност, без идиличния си грим, наслоен върху и от пишещи гримьори, е много по-голяма от всички Санстефански Българии, хвърлени заедно на картата.”

При първото представяне на книгата обещахме, че „в няколко следващи публикации ще се опитаме и ние да тръгнем подир превъплъщенията на вълка-пазител, като следваме стъпка в стъпка вещия си водач Драгомир Петров, за да не се объркаме и заблудим из серпентините на „философско-историческия детектив”. Естествено бе да тръгнем по стъпките на странджанския войвода Вълчан от изгореното село Копан.

Следите, оставени в иманярските описания ни отведоха от пещерите със съкровищата на Вълчан войвода до двора и семейството на българския цар Симеон Велики. Открихме следи водещи към Константинопол и към двора на древноруските владетели.”

виж: В голямата нива на българската духовност?!;

Ал. Фол за „Превъплъщенията на ВЪЛКА-ПАЗИТЕЛ”;

Как туризмът да открие и да опази съкровищата на иманярския фолклор?

Насочвайки се към изясняване произхода на Великата киевска княгиня Олга ще припомним още от „В голямата нива на българската духовност?!”:

Тук не бихме могли да направим изчерпателен преглед на книжнината около произхода на княз Игоровата съпруга и Светославова майка, която според най-стария руски, т. нар. „Несторов” летопис била доведена на Олег от „Пляскове”, което в „Лаврентиевския” ще стане Псков, за да се отдалечи от името на българската столица Плиска. Забравена, почти погребана е студията на архимандрит Леонид от 1888 г., където той обнародва откъс из хрониката на староруски летописец, наречена от него „Владимировска”, от втората половина на ХV век и обхващаща събитията от 862 до 1 174 г., в която е казано: „Игоре же жени в болгарьх, поять за него княжну именем Ольгу. И быст мудра велми” („Била много учена” – казва българският разказвач!) ....

От друга страна, ако тя е дъщеря на българския цар Симеон, бездруго е и сестра на най-малкия от тримата му синове Иван Венеамин, известен с народното име Боян и с прозвището „магьосникът”, който според свидетелството на Лиутпранд „можел да се превръща на вълк или каквото си поиска животно”. Но освен зооморфните си превръщения, един забравен впоследствие дар на Боян, ако в руския епос той е попаднал от България, би могло да бъде и владеенето на руните, сиреч на писмеността. А предателската роля на „рускинята” Олга може да бъде съзряна не само в завоевателните стремежи на сина и Светослав към България, но и в предаването на най-голямата и „магьосническа” тайна писменността, свързана с християнството, което в своята цивилизаторска мисия тя е носела. ... За отбелязване е, че своето качество на вълча невеста Олга запазва и в „Повесть временных лет” (въпросният пасаж от руския летопис заедно с много други очевидно има фолклорен произход), където към лято 6453 е казано за Игор: „...беше бо мужь твой аки волкь возхищая и грабля...”. Пак там се разказва, че по време на посещението си в Цариград император Константин и предлага да му стане жена – толкова тя била хубава и отново, „умна”. Това ни кара да си спомним, че предполагаемият и баща Симеон Велики в преследване на своята ойкуменистична идея наистина се домогва да стане „василеопатер” на невръстния тогава византийски император Константин Багренородни и му предлага за жена една своя дъщеря.”

Може би за някои повърхностни изследователи и представители на „великоруския византизъм”, припомнянето на ролята на Плиска, Преслав, Търново и дори на Киев отдалечава Третия от от Втория Рим, но историята трябва да търси истината.  Благодарение на Интернет, кръгът на участниците в дискусията и по тази тема, може да се разширява.

В сайта Православие България -ЖИТИЯ –, Елена Колева под заглавие „Смела българка превърна руските езичници в ревностни християни и остави ярка следа в историята на Русия” (от 12.07. 2012) определя Олга Киевска като племенница на Симеон от сестра:   

Света равноапостолна княгиня Елена, чиято памет БПЦ почита на 11 юли е внучка на Свети цар Борис І – Михаил, покръстител на българите (2 май), племенница на цар Симеон Велики, съпруга на княз Игор, наречена от русите Олга. Баба на великия руски княз Владимир І, канонизиран за светец, когото почитаме на 15 юли. Света равноапостолна княгиня Елена-Олга е прабаба на прочутите руски светци князете Борис и Глеб, чиято памет почитат в Русия на 24 юли.Света равноапостолна Елена е дъщеря на княгиня Анна Българска (дъщеря на Свети цар Борис І – Михаил) и на канбагатурът Сондоке.”

Надявяме се,че за нашите читатели ще бъде интересно да се запознаят и със следния текст, който предлагаме, с известни съкращения и без превод, от интернет.

„Прекраса, Елена она же Ольга – болгарская царевна и Великая княгиня Киевская

Ольга – несостоявшаяся болгарская невеста незаконнорожденного императора Константина VII Багрянородного.
В христианской истории Руси помянуты контакты с Болгарией. Почему они такие плотные в отличие от контактов с другими Русями, именуемыми за сходство языка славянскими странами? Что послужило истоком для мифов и житийных повествований о княгине Ольге?

Дочь лодочника из Пскова с первоначальным названием Плесков на реке Плескова, став княгиней, основала город, в каком родилась («тут град велик Псков поставлен бысть», Степенная книга). Как она  простолюдинка смогла управлять огромным государством и откуда у неё знание придворного этикета Римской империи и международных протоколов при контактах с епископами из Рима?

Предлагаю интересное исследование с сопоставлением исторических фактов и дат. Источник: Виктор Грицков, Княгиня Ольга - болгарская принцесса, http://www.e-reading.by/bookreader.php/17016/Grickov_-_Knyaginya_Ol'ga_-_bolgarskaya_princessa.html

«Ольга - жена великого киевского князя Игоря, считающаяся значительнейшим персонажем седой русской старины. Она прославлена среди святых, просиявших на земле русской, в качестве равноапостольной. От нее пошло могучее древо великокняжеского дома. Все правившие Киевом и Москвой Рюриковичи - ее потомки. Однако сведений о ее жизни сохранилось мало, факты из летописей противоречивы. Автору удалось разобраться в них, открыть нечто новое и весьма интересное.

Одиннадцатого мая 912 года в день, когда праздновалось основание Константинополя, умер византийский император Лев VI Мудрый. До кончины в понедельник високосного года император правил 26 лет, унаследовав трон отца Василия 1. Несмотря на долгое и в целом счастливое царствование, в личной жизни Льва преследовали неудачи. Одна за другой умирали его жены. Православные каноны не одобряют заключение повторных браков, но для венценосного вдовца делались исключения. Когда же умерла третья императрица, на церковный престол взошел суровый Николай Мистик. Вскоре Лев влюбился в Зою по прозвищу Огненноокая, но властный патриарх, несмотря на все домогательства двора, четвертый брак запретил. У влюбленной пары родился ребенок. Но только когда непреклонного Николая Мистика удалось сменить на более сговорчивого патриарха, Лев смог узаконить свои отношения. Он венчался с Зоей и сделал своим соправителем трехлетнего сына, вошедшего в историю под именем Константина VII Багрянородного.

Константин потерял отца в шесть лет. Самодержцем стал брат Льва Александр. С тем, чтобы обезопасить свое правление от заговоров, новый властелин отправил в ссылку мать Константина, а самого племянника грозился оскопить, что закрывало путь к трону. Александр проводил все свое время в оргиях, заточил законную жену в монастырь и венчался с какой-то площадной девкой. Он все чаще впадал в безумие, и угроза мальчику-сироте могла исполниться в любую минуту. Но, видимо, само небо сжалилось над Константином: не процарствовав и года, его дядя скончался от постоянных перепоев. Смерть сумасшедшего правителя не облегчила положения Византии. За свой короткий век Александр успел рассориться с воинственными соседями.

В августе этого же года несметные полчища болгарского царя Симеона осадили столицу. Правивший страной от имени малолетнего императора регентский совет оказался не в состоянии силой оружия отразить нашествие и для заключения мира принял все требования болгар. Скрепить союз должен был брак болгарской принцессы и Константина. Ни византийские, ни болгарские источники не сохранили имени невесты, и только книжники ее второй далекой родины сообщают, что девочку звали Прекрасой. Прекраса - языческое имя, и действительно, принцесса не была христианкой, и перед обручением ее пришлось крестить. Торжественные церемонии состоялись в главном храме Константинополя, и руководил ими вновь занявший патриарший престол все тот же Николай Мистик.

Согласно византийским законам, обручение императора возводило его невесту в императорское достоинство, Болгарка под своим христианским и тронным именем Елена стала императрицей державы ромеев. Елена принадлежала к царскому роду, но она не была дочерью царя Симеона. В 889 году закончилось долгое правление крестителя Болгарии царя Бориса. Он добровольно отказался от власти в пользу своего старшего сына Владимира и удалился в монастырь. Но через несколько лет Борис на время покинул монастырь с тем, чтобы на созванном соборе осудить сына, отступившего от православия. Владимир был низложен и ослеплен, а престол перешел к его младшему брату Симеону. Симеон перенес свой трон из Плискувы в Преслав. Опальный же Владимир остался в старой столице, где у него родилась дочь Прекраса.

Венценосному жениху при обручении было 8 лет. Примерно такого же возраста была его невеста. Казалось, рок наконец-то оказался благосклонным к детям с такими непростыми судьбами. Но вскоре вернулась из ссылки мать Константина - вдовствующая императрица Зоя. Ее стараниями брак был расстроен. Предлогом послужило то, что Константин якобы был воспреемником Прекрасы при крещении и, следовательно, ее духовным родственником. Такие браки в православии запрещены. И девочку отправили на родину. Расплата не заставила себя долго ждать.

В ответ на неслыханное оскорбление Симеон объявил войну Византии. Елена-Прекраса, как и некогда античная Прекрасная Елена, стала причиной ожесточенных сражений. В разгоревшемся конфликте отличился союзный болгарам вождь северных "варваров". Его войско захватило один из крупнейших византийских городов на Балканах. Желая скрепить союз с могучим и жестоким народом, Симеон выдал вернувшуюся племянницу замуж за сына варварского повелителя.

Будучи уже вдовой и царицей собственной огромной державы, Елена посетила Константинополь и встретилась со стареющим Константином. Сочинения, написанные им, свидетельствуют о том, что это свидание, и все, что связано с его первой невестой, оставили в душе императора глубокий след. А в это время, когда Константин пытался учеными занятиями заглушить воспоминания о прекрасной болгарке, на берегах Днепра великая киевская княгиня Ольга уже ревностно прививала христианство в языческой стране. Вот за эту подвижническую деятельность русской церковью она и была причислена к лику святых.

Какая тут связь имен, какая историческая интрига? Не будем пока спешить. Тысячелетняя загадка не проста... "Повесть временных лет" называет Ольгу уроженкой Пскова. Автор ее жития сообщает, что родом Ольга была из простой незнатной семьи. О матери ее сказано, что она была от "языка варяжска". Варягами именовались германоязычные народы, следовательно, Ольгу можно считать немкой. Красавицу заприметили и выдали за князя Игоря. Когда Игорь пал от руки древлян, проявился твердый и решительный характер псковитянки. Она жестоко покарала убийц. ........

Летописцы превозносили красоту Ольги, а по уму сравнивали с библейским царем Соломоном. Великая княгиня занималась устроением земли Русской, возводила храмы, основывала города. Казалось бы, что может быть общего между судьбами царственной болгарки, ставшей на короткое время византийской императрицей, и простолюдинки-немки, волею случая приведенной из захолустного Пскова на великокняжеский престол. Разве что незаурядность их биографий. Но если присмотреться к древним свидетельствам повнимательнее, то обнаружатся удивительные вещи. Оказывается, не все древнерусские источники считали Ольгу псковитянкой. В ее житии рассказывается, что она возлюбила одно место у северной реки и воздвигла там крест. В соответствии с пророчеством на сем месте возникли храм и великий город. Так появился Псков. Если город возник позднее посещения его места Ольгой, то сама возможность ее рождения в Пскове становится проблематичной. Другие документы подтверждают сведения жития. "Степенная книга" уточняет, что на месте позднейшего Пскова Ольге явился образ живоначальной Троицы. В честь этого события княгиня послала много золота для строительства церкви, а позднее "тут град велик Псков поставлен бысть". Сведения противоречивы, А что же говорили о происхождении города в самом Пскове? Псковитянам об этом событии должно быть известно несколько больше, чем далеким киевским книжникам, составившим "Повесть временных лет". В Пскове пребывали в твердой уверенности о том, что основание городу положила святая княгиня. Здесь хранился время от времени подновляемый дубовый крест с вырезанными на нем письменами: "Приде блаженная Ольга близ реки Псковы и встала на устье той реки. Был здесь тогда лес и дубравы великие. И внезапно пресветлое видение виде светлыми лучами осиеваемое место оное и услышала пророчество: на месте сем будет храм Пресвятой Троицы и град велик и славен будет. И был поставлен на месте том пресвятой крест на поклонение православным христианам".

Но если Ольга была родом не из Пскова, то где же она родилась и почему была зачислена в псковитянки? Псков - позднейшее название города. Ранее его именовали "Плесков". Имя Плесков мужского рода. Но он стоял на реке, звавшейся Плескова, то есть имевшей род женский. Но древнерусский город был не единственный, носящий это имя. В Х веке столицей Болгарии была Плискува - современная Плиска. Созвучие имен ведет нас в Болгарию, В одной из рукописей XVII века говорится о том, что после похода Олега на Царьград Игорь женился на княжне - дочери князя Половецкого. Степные кочевники половцы появились в Европе значительно позднее жизни наших героев. Здесь явно вкралась какая-то ошибка. Впрочем, ее легко прояснить. Часто половцев называли куманами. Куманами же именовали и древних болгар. Судя по всему, в первоначальном рассказе сообщалось о женитьбе Игоря на куманке-болгарке, а позднее, при переписке, куманку-болгарку заменили на куманку-половчанку. Но в этом случае и созвучие имен Плискува и Плесков принимает неслучайный характер.И действительно, в прошлом веке была обнаружена древнерусская летопись, в которой прямо сообщалось: "Олег Игоря жени в болгарах, взяв за него княжну именем Ольга".

На основании древних свидетельств дореволюционные русские историки настаивали на болгарском происхождении Ольги. Революция, похоронившая под обломками русской государственности русскую историческую науку, привела к длительному замалчиванию этих мнений. Болгарское происхождение Ольги предполагает пребывание в Болгарии Олега Вещего. Ведь именно он привел невесту Игорю. Реконструкция обстоятельств жизни князя позволяет установить следующее. В 914 году Олег принял участие в болгаро-византийской войне на стороне царя Симеона. Русская армия захватила один из крупнейших ромейских городов, Адрианополь. Это был наивысший успех той войны. Так как в этом же году был подписан русско-византийский мирный договор, русы должны были вернуться на родину весной - летом 915 года. Получается, что на момент свадьбы болгарки с Игорем ей было десять лет. Следовательно, родилась она в 905 году.

Принадлежность Ольги к болгарскому правящему дому подтверждает и именник династии Рюриковичей. В этой династии князьям, как правило, имена давали в честь тех или иных предков. В раннюю эпоху мы находим два имени - Борис и Владимир, которые тождественны именам болгарских царей. Следовательно, судя по всему, болгарская княжна в числе родственников имела царей Бориса и Владимира. Но тогда Ольга и невеста императора принадлежали к одному и тому же правящему роду и были одного возраста. Олег и Симеон громили греков в том же году, в котором болгарская принцесса была выслана из Константинополя, а брак Игоря с Ольгой состоялся в году следующем - по возвращении Олега из Болгарии. Эти и иные свидетельства позволяют с достаточной полнотой и достоверностью восстановить события более чем тысячелетней давности. Ольга и болгарская невеста Константина Багрянородного оказываются одной и той же личностью.

Дочь опального царя и варяжской простолюдинки прожила бурную жизнь, которой с лихвой бы хватило не на одну незаурядную биографию. На Руси Прекраса-Ольга обрела вторую родину, верно служила ей 45 лет, чем и снискала всеобщую любовь и уважение. В пятидесятишестилетнем возрасте русская княгиня мирно скончалась в четверг 11 июля 961 года в окружении своих домочадцев.

Святая равноапостольная великая княгиня на два года пережила отравленного своей невесткой императора Константина.

Внук Ольги и праправнук крестителя Болгарии царя Бориса - великий киевский князь Владимир стал крестителем Руси и был так же причислен к лику святых и прославлен, как равноапостольный.

Обновленная в православии Русь стараниями потомков Ольги превратилась в великую державу».

Спустя примерно 140 лет после её смерти древнерусский  летописец так выразил отношение русских людей к первому правителю Руси, принявшему крещение:

Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. Она ведь сияла, как луна в ночи; так и она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи.

 

 

Прочетена 437 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.