Четвъртък, 27 Март 2014 10:37

СТРАТЕГИЯ ЗА СИНЕРГИЯ В СТРАНДЖА И САКАР

Оценете
(1 глас)

Общото събрание на  Бургаската асоциация за екологичен и селски туризъм, проведено на 14.11.2013 г., оцени като тревожни тенденциите в развитието на Странджа и Сакар. Територията край границата често привлича внимание на медиите и обществеността в България и в Европа. Нараства общоевропейското значение на тази буферна зона между Европа и Азия, а капацитетът на субектите от територията да отговорят на потребностите на развитието и на очакванията на институциите и обществото намаля. Стогодишната тенденция на изтичане на хора и капитали, на упадък на селищата и на ограничаване на стопанските дейности в землищата вече преминава критичните граници, след които местните общности се разпадат, приемствеността в културата се загубва, промените в биоразнообразието стават необратими. След изтегляне от територията на третия граждански сектор, в нея се открива простор за действия четвъртия престъпен сектор. Стопанисването на граничната зона е важно, защото добрите огради правят добри съседи. Странджа-Сакар не е само ограда между ЕС и Турция, тя е фасада на ЕС на този  голям световен кръстопът. Успешното развитие на Странджа и Сакар е съществен елемент от Комуникационната стратегия на ЕС.

Затова Събранието на БАЕСТ възложи на УС на Асоциацията да открие партньори и да формира коалиция, която да предизвика повече внимание и средства за устойчиво развитие на селата край границата. Да се подготви и осъществи трета европейска Програма за Странджа-Сакар.  Първата и втората програми не постигнаха целите, но „истинското богатство на човека е богатството на неговите грешки”. Досегашните програми и многото стратегии, изготвени по различни проекти потвърждават значението на територията. Получени са много полезни уроци, които ще са част от инвестицията, за осъществяване на новата програма. Общ недостатък на предишните специални програми за Странджа-Сакар и на повечето проекти, финансирани по други програми за територията е, че прилагат едностранчиво подход „отгоре-надолу”.Затова повечето от техните цели, дейности и резултати не са достигнали до хората в селищата и до техните землища, за да намерят почва, в която да се вкоренят и да започнат да дават плодове.

Управителният съвет на БАЕСТ се обръща към Кметове и Общински съвети на общините от Странджа-Сакар, към български и европейски институции, към политически партии, организации на граждани и бизнеса с покана да участват в изготвяне на Предложение до Европейския Парламент и Европейската Комисия за създаване на нова трета, този път Европейска програма за интегрирано планиране и управление на Странджа-Сакар. 

Основна цел да бъде: използване на интердисциплиналното научно знание и местното знание и опит на хората от територията за създаване и утвърждаване на синергиен модел за съчетаване на дейностите по опазване на границата, по осъществяване на митнически, здравен, растителнозащитен и ветеринарен контрол, по стопанисване на биоразнообразието в местообитанията, с развитие на животновъдство, земеделие, горско и водно стопанство, преработващи дейности и туризъм в буферната зона между България и Турция.   

Конкретната цел на Програмата за следващия планов период да бъде: подкрепа за самоорганизиране на хората заинтересовани от бъдещето на селата край границата, привличането им за участие в изготвяне „отдолу-нагоре” на Синергийна стратегия за развитие на Странджа-Сакар и на проекти за нейната реализация, чрез включването им в различни дейности за ефективно стопанисване на землищата на селата, съобразно потребностите на България и на ЕС.

Основни субекти и бенефициенти на Програмата Странджа-Сакар трябва да бъдат селищните общности, обединени от изготвени и приети от тях селищни програми за устойчиво развитие на селищата и на техните землища, които ще бъдат основни документи за съгласуване на проектите.

В селищните програми ще се срещнат, заземят и ще пуснат корени, за да плодоносят всички изисквания, цели и ограничения, спуснати „отгоре-надолу” от европейски директиви, от национални, регионални и общински социално-икономически и  устройствени планове и от плановете за управление на защитени зони и територии. 

Програмата може да преодолее задълбочаващото се противоречие между тенденциите към стопански, културен и най-вече демографски упадък на селищата край границата и нарастващите изисквания от функциите с европейско значение, изпълнявани територията. Откриват се възможности досегашните слабости да се превърнат в предимства. Досега Странджа и Сакар са били неконкурентоспособни поради разпокъсаност и разпръстнатост. За някои от новите дейности  разпокъсаността и разпръснатостта ще бъде предимство. Взаимозависимостта на всички условия в системата изисква коалиция от партньори на различни нива, която да осигури достатъчно енергичен първоначален тласък, за да се преодолеят всички прагове, които пречат за започване устойчив процес на развитие. Силното въздействие ще бъде ефективно, а слабите опити са само разхищение. Важно е да се избере подходящ момент и правилно да се разпредели и дозира въздействието върху всяко условие. Мисията на новата Програма Странджа-Сакар е да подготви и осъществи  обрат на кръговата причинност в развитието.  

 

Прочетена 418 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.