Вторник, 24 Април 2018 13:49

Дискусията за бъдещето на БАЕСТ ще продължи и на трети май

Оценете
(1 глас)

На 18 април се проведе Общо събрание на Бургаската асоциация за екологичен и селски туризъм. Събранието бе отчетно-изборно и участниците в него избраха нов (мандат 2018-2021) състав на УС и КС: инж. Владимир Димитров, доц. д-р Златина Караджова, Златина Москова, инж. Иван Камбуров, Калина Будурова, Катя Георгиева и инж. Силвия Узунова. Новите членове на контролния съвет са: Даниела Божинова, инж. Елена Василева и доц. д-р Мария Брощилова. За председател на Управителния съвет беше избран инж. Иван Камбуров - досегашен член на управителния съвет.  

Събранието бе насрочено, след като досегашният  Управителен съвет, по настояване на своя Председател - инж. Елена Василева, реши да съкрати своя мандат и да свика Общо събрание, което да потърси по-верен път за изход от състояние на Асоциацията, определено като „кризисно”.

Темата за неблагоприятни тенденции и необходимостта от промени в дейността на БАЕСТ е обсъждана и на няколко предишни събрания. Предишният състав на управителният съвет (2013-2016), през пролетта на 2016 год., покани своите членове и съмишленици на среща за дискусия, относно промяната, която трябва да се осъществи.  Решено бе срещата да се проведе сред природата, край светилището на „Живоприемния източник”, близо до село Крушевец. Може би, защото се отзоваха малко членове и симпатизанти, красивата природа и животворната сила на водата не помогнаха на участниците в тази среща да открият верните отговори на тревожните въпроси: Какво и как трябва да се промени, за да се преодолее чувството, че вместо да се укрепва, мрежата на БАЕСТ за  сътрудничество се разпада?

Отчетът на УС пред Общото събрание на 18 април показа, че практически действени отговори не са били получени и утвърдени и от предишното отчетно - изборно събрание, проведено през юни 2016 г., както и на следващото, обявено за есента на 2016 г.,  два пъти отлагано и непроведено през 2017 г.

Може би, една първа стъпка във вярната посока бе направена при подготовката на събранието. Първа точка на дневния ред от поканата за Общо събрание беше актуализирането на  списъка с членовете на БАЕСТ. От списъка да отпаднат загубилите желание да участват активно в дейността на Асоциацията.

В тази първа информация за събранието на БАЕСТ от 18 април ще отбележим и няколко важни направления от бъдещата дейност, които бяха обсъждани на събранието.

На събранието се изрази мнение, че е нужно особено внимание да се обърне на работата на БАЕСТ с читалищата. Да се направи опит за внедряване на подходящи форми на съвместна дейност между читалищата от Бургас, които са членове на БАЕСТ и някои активни читалища от региона. В много от селата все още има читалища, в които са намерили подслон и работят ентусиасти, загрижени за съдбата на местното културно наследство. Опитват се да го съхранят и много често се им се налага, обряди, като лазаруването, да се представят по сцените в селските райони от седемдесетгодишни момиченца. На местно селищно, на регионално и национално ниво има голяма потребност от посредничество за свързване на културното наследство с млади наследници.Очаква се с избирането на Калина Будурова за член на УС на БАЕСТ и активното участие на Ирина Костадинова от Народно читалище „Фар 1946” да се увеличи приноса   на членовете на Асоциацията за сътрудничество между бургаски и селски читалища.

   

Виж: Ще намерят ли селата път към децата?

 

Ще намерят ли децата път към селата?

 

Бъдещето ще покаже доколко е показателно, но преди 23 години, учредителното и всички последващи събрания и много други прояви на Асоциацията са провеждани в различни зали, но винаги в сградата на Колежа по туризъм (ИМТ, ИТ). Събранието на 18 април се проведе в залата на   Народно читалище „Фар 1946”.

На всички събрания след 2000 година се обсъждат възможности за увеличаване на приноса на Асоциацията за улесняване на пътя на продуктите от градините и фермите до масата на потребителите. Да се съдейства на производителите от селата по-добре да се организират и от свое име да предлагат своята продукция на фермерските пазари.

Да се работи за отиване на повече потребители по-близо до градините, фермите и мандрите. Да се открият и да се оценят всички туристически ресурси, природните и културни забележителности, които се намират по пътя към селата на тези производители, както и всички интересни и специфични стоки и услуги от района. Експерти от БАЕСТ да  помогнат на местните селищни общности да подредят във времето и пространството всички стоки и услуги и да ги предложат като отделни елементи на интересни туристически продукти.

Основната идея на проекта „Зелен туризъм”, който даде името на този сайт бе да се организира предлагането на повече образователни, възпитателни и оздравителни услуги за децата сред природата.  Особено важен приоритет за дейността на БАЕСТ е откриване и утвърждаване на подходящи форми за образователни и възпитателни дейности за най-малките да се провеждат по близо до култивираните и дивите растения и животни и сред природата. Участниците в събранието изразиха надежда, че избирането на инж. Силвия Узунова за член на УС на БАЕСТ ще допринесе да се насочи повече обществено внимание за разширяване обхвата и разнообразяване на формите тази дейност.

Виж: biotifulfarm.bg

 

Участниците в Събранието решиха на трети май да се срещнат отново в НЧ „Фар 1946” и да продължат обсъждането на бъдещите дейности на Асоциацията.

Прочетена 232 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.