Понеделник, 12 Октомври 2015 09:58

На плажа в Ахтопол: Обучение на младежи за участие в мониторинг на отпадъците.

Оценете
(2 гласа)

Ученици и студенти броиха, описваха и събираха отпадъци в Северния плаж на Ахтопол

На 26 и 27 септември в района на Ахтопол и Синеморец се проведе обучение на ученици и студенти за участие в мониторинг на отпадъците по плажовете. Обучението бе организирано като дейност по проект на Черноморската мрежа на НПО и на БАЕСТ, който е съфинансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г  

Бургаската и Варненската организации осъществяват заедно втори проект, насочен към повишаване приноса на НПО за устойчиво развитие и за опазване на околната среда. Целта на проекта е ясно определена в името: „Намаляване на отпадъците в морето и по крайбрежието и устойчиво използване на природните ресурси”.

Още при подготовката на осъщественото обучение, екипът на БАЕСТ е търсил възможности не само да се предадат повече знания за проблема с отпадъците, но и да се предизвика желание от младите хора да се включат активно в кампанията за усъвършенстване управлението на отпадъците. Участниците в обучението се подготвят за иновативно използване на мобилното приложение Marine Litter Watch за попълване на бази данни на Агенцията за околна среда на ЕС.Програмата на двудневното обучение даде възможност на обучителите да подходят от различни позиции към същността на проблема. Определени бяха източниците на различните видове отпадъци, въздействието им върху флората и фауната в морето и по крайбрежието.

Екипът на БАЕСТ се бе постарал при формиране на сборната група за обучаване, тя да бъде много разнородна по възраст и образование и от различни общини. Така ще се привлекат повече партньори за подкрепа на мониторинга и за подобряване на управлението на отпадъците, на базата на получените резултати.

Местен партньор на БАЕСТ в организиранена обучението на 26 и 27 септември за участие в мониторинга на отпадъците бе учреденото и регистрираното през тази година сдружение с нестопанска цел „Градините на Странджа”. През двата дни клуба на рибаря в Ахтопол бе целодневно на разположение за провеждане на обучението. Изпълнител на услугата за организиране на обучението (транспорт, настаняване, хранене, осигуряване на учебни и помощни материали) бе фирма „Зефир-2000” с управител Велика Славова, която помогна много за създаване и поддържане на творческата атмосфера през двата дни  

За да участват в обучението, наблюдението и преброяването отпадъците на плажа в Ахтопол дойдоха ученици и студенти от Бургас и Поморие

За да пристигнат навреме за обучението, първите участници тръгнаха още в 7,30 часа на 26.09 от Поморие. От новата централна спирка в Бургас в групата се включиха участниците от Търговската гимназия и Колежа по туризъм при Университет „Проф. д-р Асен Златаров. В обучението на място се включиха и, създадените през лятото, детски екоотряди на деца от Ахтопол и от Синеморец.

Всички участници -  от Ахтопол, Бургас, Поморие и Синеморец се събраха в клуба на рибаря. При откриване на обучението Върбан Москов представи целта на проекта и обясни защо трябва да се броят, изучават и управляват отпадъците.

Под ръководството на д-р Атанас Орачев участниците в обучението излязоха на брега пред клуба, за да направят първата среща с отпадъците на брега. Опитаха да определят вида и произхода (от кои държави)на намерените отпадъци. Младежите особено много се впечатлиха от данните за времето на разлагане на различните видове отпадъци. Беше констатирано, че засега не са известни данни за времето на тяхното разлагане в морски условия.

Отново в клуба, преподавателките от Колежа по туризъм при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Донка Калудова и Катя Георгиева представиха темата „Туризъм и отпадъци”. Показано бе колко важно значение за развитето на туризма и на Бургаския регион има ефективното управление на отпадъците. След това г-жа Велика Славова от „Зефир-2000” покани всички на обяд.

След обяда участниците с интерес посрещнаха презентацията на д-р Атанас Орачев, който показа и успя да обясни на всички: „Как са се формирали днешните ахтополски заливи и какъв е произхода на натрупваните наноси и основни видове и типове „боклуци”? Разясни схемата по който ще се извърши обучението в района на плажа „Ахтопол север”.След като навлязоха в историята и географията на отпадъците в морето и по крайбрежието, обучаваните бяха готови за изложението на Николай Пенев, който ги запозна как трябва да се работи в интентет с базата данни по проект Marine Litter Watch. Как се провежда мониторинга от типа „сивил сайънс” –събиране по прост и достъпен начин на данни от представители на широката общественост, на чиято база се прави мониторинг и анализ за изготвяне на мерки. Агенцията за околна среда на ЕС предлага възможност за събиране на данни за мониторинг с помощта на мобилно приложение Marine Litter Watch, с което се отчитат координатите на точката и се въвеждат данните за видовете и броя на отпадъците според РДМС

След това въведение в обучението, осъществено в клуба на рибаря, всички участници обучавани и обучители, на които вече бяха раздадени папките със материалите, указанията, списъците с кодовете на различните отпадъци, ръкавици, чували, шишове потеглиха към северния плаж на Ахтопол за второто практическо занятие.

Попътно разгледаха останките от крепостните стени и обекта на археолозите край гръцкото училище.

Преди да стигнат до плажа г-жа Славова отново раздаде на всички бутилка с вода за пиене. На плажа д-р Орачев разпредели на всички парцелите, които трябваше да изследват. Те бяха разделени на 24 сектора, като в рамките на есперимента секторите се обхождаха от един или двама обучаеми. При двама обучаеми единият фиксираше, а другият записваше в таблицата засечените „боклуци”. Беше установено, че обхождането по двама е далеч по ефективно. Зарегистрираните отпадъци бяха събрани и организирано изхвърлени в наличните над плажа контейнери за отпадъци.

След приключване на проучването на терена групата се насочи към клуба на рибаря, където се проведе „Разбор на деня”, при който обучаемите сумираха данните от изработените от тях таблици. Оформиха се и някои предварителни изводи от сумарната таблица:

1. Дори и в почистена преди около седмица плажна ивица по нея се намират много отпадъци.

2. Най-много са отпадьците с код G27 - „Фасове и филтри за цигари”, като основната част от тях се засичат в секторите е непосредствена близост с плажното заведение.

3. По надписите на капачките бяха зареgистрирани и „чужди боклуци”, които по този плаж са следствие на донесени отпадъци от „лайнерски чували”.

4. Обучаемите само стигнаха до извода, че дори и след като „туристическия сезон” е свършил (на плажа имаше само няклко плажуващи) той продължава да се замърсява и с боклуци, които попадат на плажа по влияние на морския прибой, които местните течения донасят тук  от други места.

5. Беше констатирано, че в таблицата липсва код за „хартия”, „дърво”, а за някои от „боклуците” биха могли да се обособят кодове за „презервативи”, „лепенки”, „птичи пера”, „семки”.

В края на разбора и заради очакваната промяна във времето се реши г-н Иван Камбуров да презентира „Бялата дюна” в ЗМ  „Устие на река Велека”, където следва да се проведе вторият етап от обучението.

Обучаемите се запознаха и с основните типове плажни ивици по Странджанското Черноморие и природните богатства на южното крайбрежие и на Странджа. Изложението му бе убедително подкрепено с един хубав филм за Природен парк „Странджа” на режисьора Вл. Динчев, който впечатли всички участници.

Последното занятие в клуба на рибаря бе подготовка за предвиденото за следващия ден - 27 септември преброяване на отпадъците на плажа край Голямата бяла дюна в З. М. „Устието на река Велека”

Програмата преди вечерята бе допълнена с поканата от д-р Орачев за посещение на музея, който се намира само на няколко крачки от клуба на рибаря.

Прочетена 806 пъти Последно променена в Вторник, 28 Февруари 2017 10:43

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.